Školní časopis

ŠKOLNÍ ČASOPIS TILIA

Ukázka z čísla 1:

Slovo na úvod

     Milí žáci a žákyně, vážení rodiče, kolegové a přátelé školy. Naše škola se zapojila do projektu Školy pro venkov. Tento projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropským sociálním fondem.

     Cílem tohoto projektu je rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti principů udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální oblast. Znamená to, že žáci naší školy ve spolupráci se svými učiteli připraví regionální učebnici o Lipově; její součástí bude i pracovní sešit pro žáky (nezapomeneme samozřejmě ani na Louku :-)). Tato učebnice se bude zabývat přírodou, historií, kulturou a společenským životem obce Lipov. Učebnici budou naši žáci v dalších letech používat při vyučování přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, zeměpisu, dějepisu, fyziky, občanské, hudební a environmentální výchovy a možná ještě i v jiných (moc jich už ale nezbývá…). Pro účely tohoto projektu obdržela naše škola technické vybavení – počítače pro práci žáků, fotoaparát, meteostanici, přístroj pro rozbor vody, GPS, tiskárnu a software potřebný pro zpracování projektu.

     Projektu se účastní 17 základních škol ze tří regionů České republiky – z Horňácka a Ostrožska, Novohradska v jižních Čechách a oblasti Místní akční skupiny Nad Orlicí ve východních Čechách. Součástí projektu jsou pravidelná setkání týmů jednotlivých škol – regionální konference, v budoucnu se uskuteční projektové dny spojené s prezentací projektu a také projektové týdny, v jejichž rámci proběhnou i výměnné pobyty jednotlivých škol z různých regionů.

     Na každé škole vznikl školní projektový tým pedagogů, který bude projekt řešit. Členy týmu v naší škole jsou:

Mgr. Dobroslava Jagošová – část historická, zvyky, kultura

Mgr. Petr Galečka – IT, zpracování textů a fotografií, folklor

Mgr. Eva Ondrušová – část jazyková, zpracování informací, medializace

Mgr. Zdeňka Veverková – přírodovědná část, aplikace pro cestovní ruch

Mgr. Tomáš Zajíček – manažer školního projektového týmu

 Projekt probíhá od minulého školního roku 2010/2011, ve kterém proběhly:

- úvodní konference projektu ve Velké nad Veličkou                                               - školení o metodice tvorby učebních materiálů pro Environmentální vzdělává-  ní, výchovu a osvětu v Uherském Ostrohu                                                             - regionální konference škol z Ostrožska a Horňácka v Hluku, kde jednotlivé školy prezentovaly postup prací na svých dílčích projektech                                - přebrání techniky potřebné pro projekt příprava a školení pedagogů.

     V letošním školním roce 2011/2012 budou probíhat vlastní práce na přípravě publikace, tedy sestavování učebních úloh žáky, úprava úloh učiteli a ověřování učebních materiálů. Práce budou probíhat tak, že v rámci běžných vyučovacích hodin budou žáci probírat učivo předepsané Školním vzdělávacím programem (ŠVP) formou projektového vyučování. V těchto hodinách se budou zabývat tématy, která ŠVP předepisuje, ale budou je probírat na příkladech a cvičeních o Lipově. Výsledkem jejich práce budou cvičení a úkoly, které budou sloužit pro výuku.

     V příštím školním roce 2012/2013 dojde k ověření projektu a vydání publikace. V rámci projektových týdnů v jednotlivých regionech se bude ověřovat také aplikace materiálů pro cestovní ruch a samozřejmě proběhne závěrečná konference.

     Doufáme, že tato učebnice přispěje žákům k lepšímu poznání jejich rodné obce, její krásné přírody, bohatého kulturního dědictví Horňácka a společenského života obce a tím i k vybudování vřelého vztahu k ní.

     Všem žákům i učitelům přejeme, aby je práce na projektu bavila a aby výsledky jejich práce přispěly k rozvoji dovedností žáků a k rozvoji školy i obce.

     Na závěr ještě vysvětlení zvláštního názvu našeho časopisu. Tilia znamená latinsky lípa. Protože se budeme odborně učit o Lipově, i časopis jsme nazvali odborně. Pokud ale máte nějaký lepší nápad, jak by se mohl časopis jmenovat, přivítáme rádi vaše návrhy, sami máme pocit, že by to mohlo být lepší.

 

Za projektový tým

Tomáš Zajíček

  

Žáci 8. třídy píší o své obci…

     Jak se dívám na vesnici, ve které žiji, jakýma očima ji pozoruji, co se mi na ní líbí a co mám rád? Takovou otázku jsem položila žákům 8. třídy na začátku letošního školního roku. S různě velkou ochotou se děvčata a chlapci z Lipova a z Louky pokusili odpovědět. Rozepsali se o své obci, každý samozřejmě po svém, ale jedno měla většina odpovědí společné. Žákům z Lipova i z Louky se v jejich vesnici líbí, mají ji rádi a dokážou v ní najít to hezké. Pevně věřím, že tato láska dětí k domovu a k místu, kde žijí, se projeví při celoroční práci, která nás společně čeká. Na ukázku jsem vybrala několik úryvků z textů žáků. Úpravy, které jsem v nich provedla, jsou pouze minimální.            

(Zdeňka Veverková, tř. učitelka)

     Obec Lipov je krásná vesnice. Jsem rád, že tu žiji, zejména kvůli krásné přírodě. Ze zástupců zvěře tu máme srnce obecného, zajíce polního, bažanta obecného, kachny divoké a několik málo koroptví a křepelek. U nás v honitbě se také může vyskytnout daněk evropský nebo prase divoké, ale ti většinou jen přecházejí. Myslivecké sdružení v Lipově má název Kamenica, je v něm zhruba 20 členů, a až budu starší, určitě také budu myslivcem.                                               

(Jan Sečkař)

     Lipov je vesnice, kde žiju. Má asi 1500 obyvatel. Nechybí zde kostel nebo škola. Nedávno bylo výročí 650 let od založení obce a při této příležitosti byla posvěcena brněnským opatem nově opravená školní budova. K ní bylo také vybudováno školní hřiště. Právě škola je to nejkrásnější, co v Lipově je. Krásný je ale také kostel, který je zasvěcen Všem svatým.

(Jan Šupák)

     V Louce se mi líbí fotbalové hřiště, dětské hřiště, kostel a kaplička. Máme zde pěknou přírodu. Naše obec je nejstarší obcí Horňácka. V Louce je areál nazývaný Pod Hájem, kde se konají například zábavy a nohejbal. Líbí se mi, že se v Louce nenudím, pořád máme nějaké akce – třeba pouliční turnaj v kopané, vánoční turnaj ve stolním tenise, košt trnek nebo různé folklorní akce. V Louce mám mnoho kamarádů a cítím se v ní bezpečně.

(Zdeněk Lejčko)

     Svou vesnici vidím jako místo s bohatou historií. Je zde hodně historických památek, například kaplička, sýpky a  památník padlých vojáků I. světové války. Kostel Panny Marie Růžencové byl postaven v roce 1999. V Louce se nachází několik částí (Horní konec, Dolní konec, Búdy, Střed), které spolu každoročně pořádají turnaj ve fotbalu. V Louce se mi žije dobře.

(David Lajza)

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

Červenec 2020
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Aktuality

žádné aktuality

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost