13. 3. 2012

Návštěva ČOV a vodojemu žáky 9. třídy

     V úterý 6. 3. 2012 žáci ZŠ a MŠ J. Hlubíka navštívili čistírnu odpadních vod a poté také vodojem, který zásobuje pitnou vodou obce Lipov a Louka.

     Po 3. vyučovací hodině jsme se vydali na cestu. Nejdříve jsme navštívili čistírnu odpadních vod, kde nám vysvětlili a ukázali dva pracovníci, jak celá čistírna funguje. První část, kterou jsme navštívili, byla velín. Velín je malá budova, která řídí celou čistírnu. Je tam mnoho skříněk a beden, kde bylo hodně kabelů a světýlek, která stále blikala. Tam nám také na plánku detailně vysvětlili, jak celá čistírna funguje. Když jsme se šli podívat, odkud odpadní voda přitéká, právě tam přijel fekální vůz a tak jsme si mohli prohlédnout i jeho vyprazdňování do fekálu. Tudy také přitékají odpadní vody. Potom jsme se šli podívat do další menší místnosti, kde byl přístroj, který zbavoval vodu velkých nečistot, které by mohly v dalších procesech překáže - česle. Voda potom pokračuje do takové betonové nádrže pod zemí, kde se zbavuje drobných nečistot: kamínků, písku… Tyto drobné nečistoty klesají na dno a následně je odsají dvě tzv. mamutky. Voda dále pokračuje do aktivační nádrže, na které jsme se byli také podívat. V aktivační nádrži se pomocí bakterií odstraňují nečistoty: kyslík, fluor, dusík a uhlík. Tyto nečistoty se dostávají do druhé části aktivační nádrže- kalojemu a odtud do vyhnívacích nádrží, které jsou hluboké 5m.V první části se už zadržuje vyčištěná voda, která se vypouští do přilehlé Veličky.

     Poděkovali jsme za povedenou exkurzi čistírny a vydali jsme se na vodojem, který se nachází na druhé straně Lipova. Byla to zdlouhavá cesta, nakonec jsme šli ještě do kopce. Na vodojemu nás přivítal pan Pokorník a začal nám vysvětlovat, jak se voda vlastně do vodojemu dostane. V Maňáčanech se nacházejí dva obecní vrty, ze kterých se do vodojemu odčerpává čerpadly. Ve vodojemu se do ní jenom přidává chlor. Nateče do nádrže a z nádrží potom samospádem teče do Lipova a Louky. Na nádrž ve vodojemu jsme se mohli také podívat.

     Nakonec jsme si ještě udělali krásnou procházku po Lipově.

 

Adam Falešník

 

     V úterý 6.března se po třetí vyučovací hodině vydala 8. a 9. třída spolu se třemi učiteli na exkurzi do čistírny odpadních vod v Lipově. Cesta byla dlouhá, ale určitě stála za to. Po příchodu do areálu čistírny se nás ujali dva zkušení pracovníci, kteří nám dělali průvodce. Uvítali nás a rozdělili na dvě skupiny podle tříd, abychom se do menších místností všichni vlezli. Naše skupina šla hned do nejbližší budovy - tzv.velínu. Zatímco ta druhá, tvořená žáky osmé třídy, pokračovala jinam. Průvodce naši skupinu zavedl do kontrolní místnosti. V místnosti byly různé přístroje, skříňky a hlavně detailní schéma celé čistírny, na kterém blikala zelená a červená světýlka. Průvodce nám dopodrobna popsal, jak to všechno funguje a kde co je. Jenže těch informací bylo tolik, že si je jen málokdo pamatoval. Potom jsme zamířili do druhé místnosti velína. Do místnosti, kde byly česle. Ty mají za úkol čistit a odebírat větší kusy odpadků z vody, které by později mohly např. ucpat čerpadlo. Tam nás náš průvodce zase zahrnul informacemi, které jsme už stíhali pobírat. Když jsme vycházeli měli jsme to ,,štěstí“, že zrovna přijel fekální vůz, který vypouštěl další dávku odpadů do začátku oběhu čistírny. Nebudu lhát, že tam nebyl zrovna nejčistější vzduch, ale to k takovéto exkurzi patří. Následně nás průvodce zavedl na mostek, který byl nad aktivační nádrží, kde se děje to nejdůležitější v celé čističce. Biologicky se zde rozkládají uhlík, dusík a fosfor. Čistá voda se pak vypouští do Veličky. Na závěr exkurze nám průvodce ukázal ještě 2 vyhnívací nádrže, kde se skladovaly zbylé nečistoty. Potom jsme se rozloučili a vydali se do vodojemu, který se nacházel na nejvyšším bodě Lipova a Louky – na kopci Na Radostné. 

     Cesta byla zdlouhavá a únavná,ale co jsme mohli dělat? Když jsme přišli převzal si nás všechny pan Pokorník, který nás ,,provedl“ malou budovou vodojemu. Popsal nám, jak co funguje a povolil nám výhled na velkou podzemní nádrž. Někteří z nás měli zřejmě strach z výšek, tak se tohohle malého zpestření neúčastnili. Ke konci exkurze se zeptal na dotazy, které samozřejmě nikdo neměl. Tak jsme se rozloučili a šli zpátky do školy. Cestu jsme si trochu prodloužili, abychom se pokochali i jinými místy Lipova. Nám to ovšem nevadilo a rádi jsme se prošli. Na závěr téhle reportáže, jestli se tomu tak dá říct, bych vám poděkoval za přečtení a těm, které tohle zaujalo, bych exkurzi mohl jen doporučit.

 

David Joch

 

     Žáci 8. a 9. ročníku se účastnili exkurze a přednášky o čistírně odpadních vod v Lipově. Čistírna odpadních vod se nachází na samém okraji lipovské vesnice. Sice se nachází v Lipově, ale je dohromady provozována i s Loukou. Po třetí vyučovací hodině jsme se se svými spolužáky vypravili na exkurzi. Jakmile jsme tam došli, tak se nás ujal zaměstnanec čistírny, pan Karásek. Postupně a podrobně nám vysvětloval, jak taková čistírna pracuje. První jsme šli do budovy, která se nazývá velín, kde jsme si podle plánku ukazovali jednotlivé body a funkce celého procesu. Celá tato budova se skládá ze dvou místností, řídící a čistící komory. Venku už to bylo zábavnější, protože jsme si to bod po bodu procházeli.

     Teď vám popíšu trošku stručněji celý proces čištění kanalizací. Začíná to takhle: voda z kanalizace nateče do potrubí. Na začátku potrubí jsou velké mříže, které zadržují velké nečistoty (např. velké větve). Nedaleko jsou ještě druhé mříže, ale už menší a zachycují menší nečistoty. Poté voda protéká velínem. Tady se nacházejí česle čistící malé nečistoty. V areálu čistírny se nachází velká kulatá aktivační nádrž, zde se rozkládají organické látky. Také se zde nacházejí dvě vyhnívací nádrže hluboké přibližně pět metrů. Nečistoty z těchto nádrží se používají jako hnojivo. Čistá voda odtéká do naší říčky Veličky.

     Po čistírně jsme se vydali na opačnou stranu Lipova, na vodojem. Byla to taková malá budova, ale zevnitř se to zdálo velké. Tady se přidává do vody desinfekce (chlor) a to způsobí, že se voda stane pitnou vodou. Po té je voda rozváděna po Lipově a Louce.

     Mně se všechno velice líbilo a doporučuji, abyste se tam zašli také podívat.

   

Zuzana Urbánková

Kalendář akcí

Duben 2021
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Aktuality

žádné aktuality

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost