Zeměpis Lipova

V této tématické oblasti jsme zkoumali Lipov ze zeměpisné stránky. Zkoumali jsme a popisovali, kde naše obec leží, jaká je její poloha v České republice, Jihomoravském kraji, ale i v Evropě. Pouhý popis polohy by byl ale příliš jednoduchý a asi i nudný. Proto jsme se zamýšleli nad důsledky, které vyplývají z polohy naší obce, snažili jsme se co nejpodrobněji posat výhody a nevýhody této polohy. Pokoušeli jsme se také domýšlet, jaké by tyto skutečnosti mohly mít v budoucnu dopady na naše životy v Lipově z hlediska zaměstnanosti, kvality života, služeb a také životního prostředí.

 

Kvalita života v naší obci velmi závisí na dopravní obslužnosti. Musíme se dopravovat do škol, v budoucnu do zaměstnání, za službami i třeba k lékaři. Hustotě spojů, dopravním trasám a spojením do sousedních obcí i velkých měst jsme proto věnovali velkou pozornost. Nezůstali jsme jen u vlaků a autobusů, pororvnávali jsme i rychlost a cenu dopravy do různých míst autem a prostředky veřejné dopravy. Při zkoumání různých možností dopravy jsme narazili na zajímavou skutečnost. Týká se polních cest, které bereme jakou samozřejmou součást okolí naší obce a vnímáme je pouze jako přístup zemědělců na pole. Tyto cesty ale často spojují Lipov s okolními obcemi a vzdálenost je při použití těchto cest docela malá. Zjistili jsme, že docela hustá síť těchto cest by mohla být mnohem více používána pro cykloturistiku.

 

Krajina ve které žijeme byla formována a měněna dvěma nejdůležitějšími činiteli. Tím prvním je voda, přesněji řeka Velička, která naší obcí protéká. Zkoumali jsme průběh tohoto vodního toku Lipovem, pozorovali úpravy, které člověk na Veličce dělal, aby zamezil povodním. Seznámili jsme se také s přirozenou podobou vodního toku. Nezapomněli jsme ani na menší vodní toky – mlýnské náhony, které přes Lipov tečou. Velička je ale také místem, kam vypouštíme odpady. Velkou pozornost jsme proto věnovali čistírně odpadních vod, kterou zároveň s obecním vodovodem provozuje Lipov spolu s Loukou. Čistírnu i vodojem jsme navštívili při exkurzi s odborným výkladem a popisem jejich funkce, kterou nám podali ochotní zaměstnanci obecního úřadu obslukující tato zařízení.

 

Druhým činitelem, který krajinu v našem okolí nejsilněji ovlivnil byl člověk. Zjišťovali jsme proto, jak vypadala krajina před příchodem zemědělců. Potom jsme tento stav srovnali s dneškem a znažili se popsat, jakými způsoby došlo ke změnám a jaké měly tyto změny vliv na životní prostředí.

 

Při práci na tomto tématickém celku jsme:

-        podnikli exkurzi na čistírnu odpadních vod a na vodojem obecního vodovodu

-        zpracovali schéma čistírny odpadních vod s popisem funkce jednotlivých částí

-        v rámci projektových dnů zkoumali a popisovali polohu a dopravní polohu naší obce

-        při vycházkách po okolí Lipova zakreslovali přírodní a člověkem vytvořené prvky krajiny

-        při práci v terénu sledovali vodní toky v Lipově

-        v hodinách zeměpisu, při probírání zeměpisu České republiky, srovnávali krajinu, obyvatelstvo a ekonomiku Jihomoravského kraje a dalších krajů ČR se situací v Lipově

srovnávali vzhled a funkci koryta vodního toku v osídlené části obce a mimo obec

v této kategorii zatím nejsou žádné články

Kalendář akcí

Červenec 2020
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Aktuality

žádné aktuality

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost