23. 4. 2012

Průběh projektu na ZŠ M.Choceňského

Školy pro venkov

 

Co se děje v projektu?

 

Jak jste se již dočetli v předešlých číslech časopisu, je naše škola zapojena do evropského projektu „Školy pro venkov“.

 

V tomto školním roce pracuje projektový tým v rámci těchto povinně volitelných předmětů: dějepisný seminář, ekologická výchova, výpočetní technika a konverzace v anglickém jazyce. Další žáci se projektu účastní i v běžných hodinách (dějepis, přírodopis, výtvarná výchova, vlastivěda) a mimo školu (fotografování). Velmi si vážíme pomoci všech!

 

Žáci 8. ročníku ve volitelném předmětu ekologická výchova fotografovali zajímavá místa v parku a přírodní rezervaci Peliny. Ze zpracovaných fotografií pak připravili pracovní list – úkolem je najít místo podle přírodního detailu. Žáci 7. ročníku se zabývali místními názvy v Chocni a jejím nejbližším okolí. Zjišťovali, jak tato pojmenování vznikla a k čemu se vztahovala. Z těchto pojmenování sestavují rejstřík, který bude součástí naší regionální učebnice.

 

V dějepisném semináři se 7. ročníky zaměřily na téma „železnice“. Žáci pracovali se starými příběhy z prostředí železnice i s odbornými publikacemi a vyrobili pexeso pro regionální učebnici. S historií železniční dopravy v Chocni jim pomohli žáci 9. ročníků.

 

Následně se 7. i 8. ročník zaměřil na historii města a šlechtické rody, které naše město vlastnily. V rámci výuky několikrát navštívili Orlické muzeum, kde viděli mnoho věcí „na vlastní oči“. Rovněž k tomuto tématu žáci vyrobili pexeso a skládačku s místními šlechtickými erby.

 

Na jaře chystáme opět tematické vycházky po městě. Při první vycházce budeme hledat erby a další detaily na historických budovách.

 

Žáci 8. ročníků mají nyní rozpracované téma „Válka u nás“ – shromažďují informace o válečných událostech v místě svého bydliště. Při další vycházce se proto blíže seznámíme s pamětními deskami v Chocni, k.

 

V anglickém jazyce žáci 7. ročníků na podzim vyrobili brožury o svém městě nebo vesnici. Napsali text, využili vlastní fotografie a hodily se jim i dovednosti z oblasti práce s počítačem. Každá skupinka pak prezentovala svoji práci i ústně. Hotové brožurky jsou vystaveny na webu projektu.

 

V anglické konverzaci jsme pak na toto téma navázali dramatizací místní pověsti. Žáci napsali scénář, připravili rekvizity a představení nacvičili. Celá pověst se natáčela na video.

 

Po dokončení této části projektu jsme se opět zaměřili na Choceň. Pracovali jsme s texty, internetem, mapami, informačními letáky a brožurami, navštívili jsme i Orlické muzeum.

 

Na základě získaných informací jsme si připravili scénář k filmu, jehož součástí se stala i předem připravená pověst. Hotový snímek najdete na webu školy www.zschocho.cz

 

V celostátní soutěži Video pohlednice z mého města jsme s naším filmem získali nominaci na 1. – 3. místo v kategorii 6.-7. ročníků. Budeme opravdu zvědavi, jak to dopadne.

Držte nám palce!

 

Do projektu se zapojili i žáci počítačového semináře. Učí se fotografovat, upravovat fotografie v počítači a podílejí se na přípravě školního časopisu.

 

Na jaře bude  také další fotoseminář pro všechny zájemce, sledujte nástěnky a školní web!

O výstupy z projektu neochudíme ani naše žáky z 1. stupně. Určitě si v rámci vlastivědy, přírodovědy nebo angličtiny vyzkoušejí některé pracovní listy nebo je pozveme na zajímavou vycházku po městě.

 

Školní projektový tým: Mgr. Ilona Nováková, Mgr. Lada Cejpová, Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Miroslav Nešpořík, Mgr. Pavlína Hrabětová

Kalendář akcí

Květen 2020
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktuality

žádné aktuality

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost