15. 11. 2011

Beseda s pracovníky JČ muzea

14.11.  jsme se v rámci projektu „Školy pro venkov“ při výuce PoVo 7. – 9. třídy zúčastnili besedy s pracovníky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích o historii našeho regionu v období 19. století do roku 1953.

A co jsme se mimo jiné z výkladu, fotodokumentace o Rapšachu a filmu o Najdorfu dozvěděli:

-          obec Rapšach připojena k ČSR v r. 1920

-          zemědělská činnost obyvatelstva

-          řemeslo (krejčí, tesaři, koláři, zedníci…) + porodní asistentka + obchodní živnosti

-          Kampelička (400 členů, spořitelní a záložní činnost)

-          spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Obec baráčníků Vitoraz, jednota Sokola, Národní jednota pošumavská (české menšiny v německé majoritě v příhraničí); Klub dělnických cyklistů, Osvětový sbor, Sdružení katolické mládeže,…

-          pohostinství  U Korbelů a U Nováků

-          obecní knihovna, místní kapela

-          historie školství (včetně dobové fotogalerie – obecná škola, opatrovna, místní žákovské divadlo – hra „Tajemný dub“, učitelský sbor školního roku 1923/24)

 • prospěch žactva
 • dary žactvu o Vánocích (Okresní spolek péče o mládež v Třeboni, spolufinancují i místní spolky)
 • vaření až 200 polévek denně
 • žákovské divadlo v Rapšachu, loutkové divadlo
 • dětské dny na sletišti – Spáleniště
 • výlety žactva – Trocnov; Praha (s noclehem)
 • oslavy 28.10.; 7.3. (narození 1. čs. prezidenta T. G. Masaryka)
 • 1929 – mimořádné prázdniny v zimě (minus 41 °C)
 • rozšiřování příjmu rozhlasových vln

-          zázemí bydlení obyvatelstva (po II. světové válce)

 • koloniály, vázané hospodářství – lístkový přídělový systém; volné hospodářství – prodej přebytků (velmi drahé)
 • lokální topení; kadibudky
 • modernizace bydlení od 50. – 60. let 20. stol. včetně výstavby bytovek (v 70. letech)
 • vznik železné opony (od r. 1948)
 • zakázané pohraniční pásmo (budováno od r. 1949 do pol. 50. let) – „hraniční čára“: žádný les, zoraná půda, výstražné tabulky, „ploty“, nástražné systémy, psi
 • 1953 – postupně vysílání Čs. televize – ne každý měl televizní přijímač, sousedi se dívali s jeho na počátku nepočetnými majiteli (jeden dům až jedna ulice u jednoho souseda, stáli i venku)
 • 1953 – měnová reforma, konec lístkového přídělového systému; měna 1 :  5 až 1 : 50

-          vyprávění o vysídlení obyvatel z Rapšachu a okolních vsí

 • zakázané pohraniční pásmo
 • vysídlení roku 1953 (i z Rapšachu – rozdělení na obyvatelstvo „spolehlivé“ a „nespolehlivé“ – stáli proti režimu, soukromí živnostníci – odstěhovali se na Chlumsko, Budějicko, Vltavotýnsko, do Prahy a také na sever Čech apod.)
 • okolo 856 osob bylo souhrnně vysídleno z Rapšachu, Kunšachu a Najdorfu
 • soudní spory o opuštěný majetek, odškodňování
 • narušení rodinných a sousedských vazeb
 • 387 obyvatel ze zhruba 1 100 zůstalo na Rapšachu po vysídlení, po dosídlení z okolních vesnic okolo 430, dnes – okolo 500
 • Rapšach směřuje k vybudování vzorové socialistické vesnice – realita byla jiná
 • Strážov nad Lužnicí, Lesná, Lesík, Hlídka – návrhy možných jiných názvů obce Rapšach (okolo r. 1954)

-          film o Najdorfu

 • přírodní poměry
 • osídlení česko německé
 • vyprávění mimo jiné pamětníka a pamětnice narozených r. 1917 a 1921 (a dalších)
 • vzpomínky o historii, vzhledu, dvou školách – německé a české (5 + 3 roky docházky) – význam Pošumavské jednoty – „V osvětě naše spása“; o hospodářství okolo 3 ha, o košíkářství; o zpracování borky na palivo z rašelinišť a blat; o tanci u harmoniky; o koupání v zástěrách v Dračici; o zabíjačce a dělení mezi sousedy; o mládeži, která ráda hrála divadlo v hospodě – pak přišla II. světová válka: odsun nejen českých učitelů, československý státní prapor u pomníčku z I. světové války – zásah gestapa; po skončení II. světové války – čistka mezi obyvateli, o hromadné popravě v Tušti; vysídlení roku 1953 – během dvou dnů byla vesnice vystěhovaná, následně domy srovnány se zemí; nepřístupné pásmo; škola přestěhovaná – část na Rapšach, část do Halámek.

 

Děkujeme našim lektorům,

panu PhDr. Jiřímu Petrášovi a panu Mgr. Leoši Nikrmajerovi,

za velmi zajímavé a poučné vyprávění doprovázené ukázkami dobové fotodokumentace a promítáním dokumentárního filmu!!!

Kalendář akcí

Srpen 2020
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Aktuality

ZŠ a MŠ Rapšach

14. 9. 2012 | 18:02

Regionální učebnice

Reginální učebnice je hotova!

více

ZŠ a MŠ Rapšach

29. 7. 2012 | 15:21

Pracovní listy

Pracovní listy jsou hotovy!

více

ZŠ a MŠ Rapšach

14. 11. 2011 | 11:30

Beseda s pracovníky Muzea fotografií

ZŠ a MŠ Rapšach

19. 9. 2011 | 12:00

Setkání s koordinátorkou

více

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost