27. 9. 2011

Předmět projektu

Předmět činnosti

Každá škola bude řešit svůj vlastní individuální podprojekt. Postup řešení podprojektu se bude skládat z následujících realizačních kroků:

1. Sběr informací

V rámci běžné výuky vybraného ročníku (např. 6. a/nebo 7. ročník) bude probíhat získávání informací o přírodním a/nebo kulturním bohatství regionu.
Škola si vybere nějaké specifické téma, charakteristické pro spádové území školy a k tomuto tématu bude sbírat informace. Téma může být z oblasti přírodovědy nebo historie a může mít pře-sah do dalších oblastí.

Například:

  • bude mapován život v zájmovém území, typické vzácné druhy dřevin, chráněné rostliny a živočichové, bude sledován způsob a účinnost jejich ochrany
  • budou získávány znalosti o historii regionu, formou např. rodinných pátrání o životě svých prarodičů, pátrání po významných osobnostech, mapování zachovaných zvyků a tradic

2. Zpracování informací

Pedagog v rámci výuky bude pomáhat žákům s přípravou textů a grafických materiálů (foto, ilustrace, film) pro potřeby finálního výstupu pracovního sešitu Regionální učebnice.
V rámci tohoto kroku proběhne hledání využití sebraných informací a materiálů pro interaktivní vý-ukový materiál. Žáci se budou snažit vymýšlet didaktické úkoly, tj. praktické i teoretické hry, hádan-ky, rébusy, křížovky a hledat témata pro naučné expedice do zájmového území. Toto bude provedeno s ohledem na to, že by měly vzniknout dvě tzv. výkonnostní úrovně pracovních sešitů, a to sešit pro 1. stupeň ZŠ a sešit pro 6. a 7. ročníky 2. stupně.

3. Medializace

Tento krok bude zahájen předáním vzniklých textů a grafických materiál skupině, která se bude věnovat medializaci poznatků. Pedagog bude pomáhat žákům s přípravou materiálu pro potřeby finálního výstupu prezentace na CD, internetu a v tištěné formě. Novinářská skupinka pracuje na tvorbě školního časopisu a Regionálních pracovních sešitů pro zájmové území dané školy.

4. Aplikace pro cestovní ruch

Podklady zpracované v rámci předchozích kroků budou aplikovány pro potřeby návštěvníků dané ob-lasti. V rámci tohoto kroku může proběhnout další důkladné mapování turistických cílů a atraktivit, mapování cyklistických stezek a turistických tras, mapování dalších historických a přírodních pamá-tek. Výstupem by měl být informační materiál (pracovní název Regionem na kole a pěšky).

5. Cizojazyčné aplikace

Pedagog pomáhá žákům s přípravou textu pro potřeby finálního výstupu Regionálního pra-covního sešitu - část turistických zajímavostí v regionu v AJ a NJ.

6. Projektové dny

Každá škola za dobu konání projektu uspořádá minimálně dva projektové dny. Účastníci projekto-vých dnů budou testovat zpracované pracovní sešity hostitelské školy. Na základě těchto testů pak pro-běhne úprava, doplnění či obměna obsahu a formy regionálních pracovních sešitů .

Kalendář akcí

Leden 2021
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktuality

ZŠ a MŠ Rapšach

14. 9. 2012 | 18:02

Regionální učebnice

Reginální učebnice je hotova!

více

ZŠ a MŠ Rapšach

29. 7. 2012 | 15:21

Pracovní listy

Pracovní listy jsou hotovy!

více

ZŠ a MŠ Rapšach

14. 11. 2011 | 11:30

Beseda s pracovníky Muzea fotografií

ZŠ a MŠ Rapšach

19. 9. 2011 | 12:00

Setkání s koordinátorkou

více

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost